Planologie en procedures

GREENPORT VENLO

De projectlocatie past in de filosofie om via een samenwerking en nieuwe initiatieven te komen tot een verdere ontwikkeling van de tuinbouwsector in Zuid Oost Nederland. Het gebied rondom Venlo wordt daarbij als geografisch kerngebied gezien.

PROVINCIAAL

De projectlocatie is opgenomen in de structuurvisie van de provincie Noord-Brabant.

GEMEENTELIJK

Het bestemmingsplan is vastgesteld in juni 2007 en is door de uitspraak van de Raad van State vanaf 23 september 2009 in werking getreden.

TUINBOUWVESTIGING DEURNE BV

Postbus 3 - 5750 AA Deurne -